“Dat je als leerkracht kunt doorstuderen, daar wordt vaak niet bij stilgestaan. Maar het onderwijs is zo divers, mensen moesten eens weten!”

De ervaring van Lieke
  • Leerkracht
  • Master Onderwijswetenschappen

Lieke van Baardewijk (24)

“Dat ik juf wilde worden wist ik al vroeg. Na de havo ben ik doorgestroomd naar de pabo, waarna ik na afronding meteen voor de klas kwam te staan. Heel bewust als invalleerkracht. Ik wilde me eerst verder ontwikkelen voordat ik me aan een school zou verbinden."

Tijdens mijn pabo-stages probeerde ik namelijk te doen wat mijn mentor deed en hield ik haar stijl van lesgeven en omgaan met kinderen aan. Herkenbaar voor velen denk ik, en precies de reden waarom ik als invalleerkracht wilde beginnen. Zo kon ik echt mijn eigen stijl ontwikkelen. Omdat ik als invaller in zo veel verschillende omgevingen kwam, zo veel meemaakte en met verschillende onderwijsconcepten en –vormen te maken kreeg, maakte me dat nieuwsgierig naar wat er achter onderwijskeuzes zit. Daarom volg ik naast mijn werk momenteel een master Onderwijswetenschappen die me onder andere meer inzicht geeft in de processen van bovenaf. Kennis die onontbeerlijk is voor een bestuurlijke functie in het onderwijs of voor een functie bij de onderwijsinspectie. Dat is voorlopig niet aan de orde, want daar vind ik lesgeven veel te leuk voor.

Ik krijg weleens verbaasde reacties over de combinatie lesgeven en een master volgen. Dat je als leerkracht kunt doorstuderen, daar staan mensen vaak niet bij stil. Er bestaat nog altijd een vertekend beeld over het beroep. De complexiteit, gelaagdheid en diversiteit van het vak zijn echter ongekend. Je moest eens weten!”