“Kinderen opleiden tot vaardige burgers. Dat is misschien wel mijn grootste drijfveer om te werken in het basisonderwijs”

De ervaring van Mike
  • Leerkracht basisschool
  • Basisbekwaam schoolleider
  • Master Educational Needs, specialisatie rekenen

Mike Swijghuizen (32)

“Sinds de tien jaar dat ik in het onderwijs werkzaam ben, zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor leerkrachten, op vakinhoudelijk en persoonlijk gebied, enorm toegenomen. Tegelijkertijd zie ik dat veel mensen, onder wie potentiële leerkrachten, geen besef hebben van die mogelijkheden. En dat terwijl van de ontwikkeling van één leerkracht een hele groep leerlingen, zelfs een hele school, kan profiteren."

Zelf heb ik de master Educational Needs gedaan, omdat ik een nog betere leerkracht wilde worden. Binnen die master koos ik voor de specialisatie rekenen, vooral omdat ik daar mezelf in wilde uitdagen: rekenen is een ingewikkeld vakgebied met uiteenlopende domeinen, doelen en leerlingniveaus. Daarnaast heb ik de opleiding tot basisbekwaam schoolleider gevolgd. Inmiddels observeer en coach ik in die rol collega’s en sta ik hen bij in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook dat heeft weer een indirect effect op de ontwikkeling van de leerlingen.

Dat brengt me bij misschien wel mijn grootste drijfveer om in het basisonderwijs te werken: leerlingen opleiden tot vaardige burgers. De maatschappij is best ingewikkeld, helemaal als je moeite hebt met lezen, schrijven en rekenen. Vaardigheden als samenwerken, je eigen mening vormen en onderscheid maken tussen betrouwbare en onbetrouwbare informatiebronnen zijn echter minstens zo belangrijk. Zeker als je beseft dat leerlingen worden opgeleid voor beroepen die nu niet eens bestaan. Er is me daarom alles aan gelegen ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst.”