De kracht van het collectief

De eerste contouren van Talent voor Onderwijs tekenen zich zo’n tien jaar geleden af. Een zestal schoolbesturen besluit dan hun krachten te bundelen in het regelen van vervanging van leerkrachten. In plaats van dit telkens op individuele basis te doen, geloven ze dat het voordeel kan opleveren om dit gezamenlijk te doen. Zo gezegd, zo gedaan: de inzet van invallers wordt voortaan gecoördineerd door een aantal speciaal daartoe aangewezen medewerkers die al werkzaam zijn voor de besturen. In 2012 is invalpool Ingenium een feit.

Het centraal en ‘binnenshuis’ regelen van vervanging blijkt een gouden greep die onder de aandacht komt van andere schoolbesturen. Het aantal schoolbesturen dat deelneemt aan de invalpool groeit naar tien. De nauwe samenwerking op dit vlak en het besef van de kracht van het collectief leidt bij de deelnemers tot andere inzichten. Waarom zou, met de steeds groter wordende tekorten in het basisonderwijs, de samenwerking niet worden uitgebreid met collectieve inspanningen op het gebied van werving, instroom en behoud van personeel? De verdieping en verbreding van de samenwerking resulteert in Talent voor Onderwijs, met invalpool Ingenium als zelfstandig onderdeel.

De kennis en ervaring van de deelnemende schoolbesturen, die samen ruim honderdvijftig basisscholen en 25.000 leerlingen vertegenwoordigen, zijn binnen Talent voor Onderwijs verenigd met de expertise van de Academie Educatie (HAN). In partnerschap met deze kennisinstelling ontwikkelen wij passende opleidingstrajecten voor leerkrachten. Zowel voor beginnende als voor ervaren leerkrachten. De unieke combinatie van theorie en praktijk, van opleiding en werkveld, maakt een originele, innovatieve en professionele aanpak van de tekorten mogelijk. Dit stevige fundament stelt Talent voor Onderwijs namelijk in staat af te wijken van de gebaande paden. Volgens ons precies wat het basisonderwijs nodig heeft.

Talent voor Onderwijs is actief in het oosten van Noord-Brabant, Zuid-Gelderland en de kop van Noord-Limburg. Iedere dag helpen wij mensen bij het (her)ontdekken van hun talent voor onderwijs. Iedere dag maken wij verschil. Voor leerkrachten, voor leerlingen, voor het basisonderwijs in de regio.